Rotturdam
Image default
Bedrijven

Consultancy voor ondernemers

Hiaten in de loonadministratie? Schade door foutieve afdrachten? Of advies nodig bij het inrichten en uitvoeren van een nieuwe salarisadministratie? Onze consultants zetten hun expertise en inhoudelijke kennis van specifieke bedrijfstakken en cao’s graag in om het complexe vraagstuk voor u op te lossen.

Dat doen we voor bedrijven die onafhankelijk inzicht en advies nodig hebben. Maar ook ondersteunen wij juridisch advies bureaus en rechtsbijstandsverzekeraars.

Onze consultants geven ondernemers onafhankelijk advies over het toepassen en naleven van cao-afspraken. Het toepassen en naleven van afwijkende afspraken. Het inrichten van de salarisadministratie. Het narekenen van salarissen (steekproefsgewijs dan wel integraal). Het afstemmen van arbeidsovereenkomst, werknemerskaart, loonadministratie en salarisstrook. Procedures rond invoer van gegevens, percentages en verbandcontroles. Controle op input (variabelen) en output (journaalposten, loonstroken). Controle op afdrachten van bijv. loonkosten en pensioenaangifte. Controle op speciale regelingen zoals premie- en afdrachtskortingen. Controle op speciale regelingen sectorpremie kort/lang dienstverband. Consultancy voor rechtsbijstandsverzekeraars. Een geschil tussen klant en werkgever? Onduidelijkheden binnen de cao? Ook voor rechtsbijstandsverzekeraars zijn onze consultants de juiste gesprekspartner.

We helpen graag bij de eindafrekening van het salaris op basis van Cao-afspraken bij vertrek. De eindafrekening van het salaris op basis van de vaststellingsovereenkomst. Het correct berekenen van de vertrekpremie. Het toepassen van de regelgeving om vertrekpremie vast te stellen

Onze klanten kunnen bij al onze diensten rekenen op gratis ondersteuning door onze helpdesk. Maakt u geen gebruik van onze diensten? Ook dan staan onze experts van de helpdesk voor u klaar. Heeft u incidenteel vragen over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, arbeidsovereenkomsten, cao’s, ontslagprocedures of personeelsreglementen? Maak dan gebruik van onze Helpdesk Service.

Na een jaar stellen we het definitieve tarief vast. Het definitieve consultancy tarief is afhankelijk van het aantal uur dat u gebruik heeft gemaakt van onze helpdesk. Al naar gelang u meer of minder uren heeft afgenomen, kan het bedrag met maximaal 25% worden verlaagd of verhoogd.

Voor meer info : bezoek de website