Rotturdam
Image default
Onderwijs

Cursus Engels volgen in Rotterdam

Zakelijk cursus Engels in Rotterdam

Taalcursussen zijn Anno 2015 steeds belangrijker aan het worden. De maatschappij in Nederland ondergaat verschillende transities. De economie doet daar lineair aan mee. Het gaat steeds in de richting van een kennis economie. Productie vind voor een groot alleen nog maar plaats in landen met lage lonen. Om in deze maatschappij te kunnen volharden zijn goede communicatieve vaardigheden bijzonder belangrijk.

In het huidige onderwijs systeem wordt al veel aandacht besteed aan communicatie. Taal ontwikkeling en feeling ontwikkelingen met een taal. Daarnaast hamert men in Nederland nogal veel op de juiste grammaticale spelling. Dit gaat wel eens ten koste van de overige disciplines in de taalontwikkeling. Het onderwijs in zowel Rotterdam, Amsterdam als Groningen en de rest van Nederland spelen hierop in.

De woordenschat die een leerling moet opbouwen daar wordt aan voorbij gegaan. Niet zelden raken leerlingen zonder taalknobbel hierdoor gefrustreerd waardoor ze afhaken in de taal ontwikkeling. Later in hun carrière worden ze geconfronteerd met een achterstand.

Daar zijn zogenoemde zakelijk taal cursussen voor. Voordeel hiervan is dat het een taalcursus is met gelijk gestemden. Alle cursisten hebben dezelfde feeling met taal. Waardoor de docenten weten dat ze extra aandacht moet besteden aan deze groepen. Uiteindelijk moet de cursisten de taal op een goed niveau hebben ontwikkeld zodat ze zich verbaal en schriftelijk op de juiste manier kunnen uiten. De transitie naar de kenniseconomie heeft er aan bijgedragen dat zonder voldoende kennis van de Engelse taal veel beroepen aanzienlijk lastiger zijn om uit te oefenen. Er is meer contact met het buitenland doordat de handel binnen de grenzen voor veel bedrijven te beperkt is. Daarnaast zorgt de informatie sector er voor dat veel apparaten zoals mobiele telefoons en computers zonder kennis van de Engelse taal lastiger zijn te gebruiken. Niet in de alle daagse dingen maar wel waar het gaat om zaken die betrekkingen hebben met het werk dat de werknemer uitvoert.

Engels als taal

Het gebruik van Engels wordt in de wereld steeds meer gemeen goed. Grote bedrijven opereren internationaal en dat zorgt er voor dat bedrijven in Nederland ook Engels met elkaar communiceren. Mocht er een nieuw lid aan het onderzoeksteam worden toegevoegd en deze werkt niet in Nederland dan leidt niet tot een taalbarrière. Om alles op deze persoon of groep personen aan te passen is te lastig waardoor men er voor kiest het Engels als voertaal te hanteren bij het aangaan van projecten. Een goede cursus kan dus ook een aanvulling zijn om zakelijk goed te kunnen opereren. Een nieuwe functie van een medewerker kan betekenen dat hij vergelijkbaar werkt verricht in een andere sector waardoor hij te maken krijgt met een compleet andere woordenschat. Ook hiervoor zijn goede cursussen ontwikkeld. Zakelijke cursussen Engels zijn te volgen bij een trainingsbureau in Rotterdam.

Voor meer info : bezoek de website